Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

Harita Çeşitleri Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

HARİTA TÜRLERİ

A. Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

1. İdari ve Siyasi Haritalar

Ülkelerin başka ülkelerle olan sınırlarının gösterildiği haritalara siyasi haritalar adı verilirken, ülkelerin kendi içerisindeki illeri, eyaletleri, bölgeleri gösteren haritalara idari harita denir.

2. Beşeri ve Ekonomik Haritalar

Nüfus, göç, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, vb. dağılışını gösteren haritalardır.

3. Fiziki Haritalar

Yeryüzü şekillerinin fiziki yapısını, dağılış ve yükseltilerini gösteren haritalardır.

4. Özel Haritalar

Belirli bir konu için özel olarak hazırlanan haritalardır. (Jeomorfoloji, meteoroloji, toprak haritaları gibi.)

B. Ölçeklerine Göre Haritalar

1. Büyük Ölçekli Haritalar

a. Planlar: Ölçeği 1/20.000'e kadar olan haritalardır. Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir.
b. Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir.
 
Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:
 – Paydası küçüktür.
 – Dar alanları gösterir.
 – Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.
 – Küçültme oranı azdır.
 – Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar.
 – İzohipsler arası yükselti farkı azdır.
 – Bozulma oranı azdır.

2. Orta Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır.

3. Küçük Ölçekli Haritalar

Ölçeği 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır. Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir.
 
Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:
 – Paydası büyüktür.
 – Geniş alanları gösterir.
 – Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
 – oranı fazladır.
 – Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar.Küçültme
 – İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.
 – Bozulma oranı fazladır.
 
PROJEKSİYON VE İZDÜŞÜM YÖNTEMLERİ
Harita çizimindeki zorluklar dikkate alınarak bazı metodlar geliştirilmiştir. Buna projeksiyon (izdüşüm) yöntemleri adı verilir.
 
Projeksiyonlar, izdüşüm (Yükseltinin sıfır m. kabul edilmesi) esasına göre çizildiğinden, yükseltinin fazla olduğu yerlerde ve ülkelerde izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki fark artar.
 
Türkiye’de, izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki farkın en fazla olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz, en az olduğu bölgeler ise Marmara ve Güneydoğu Anadolu’dur.
 
Başlıca projeksiyon yöntemleri şunlardır:
Silindir Projeksiyon: Ekvator ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.
Konik Projeksiyon: Kutuplar ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.
Düzlem (Ufki) Projeksiyon: Bu projeksiyonla elde edilen haritalarda biçim ve alan bozulmaları çok fazladır. Bu haritalar daha çok denizcilik ve havacılıkta kullanılır.

C. Konularına Göre Harita Çeşitleri

Konularına göre haritalar, kullanım amaçlarına göre genel haritalar ve özel haritalar olarak ikiye ayrılır.

A. Genel Haritalar

Toplumun geniş kesimi tarafından kullanılabilen haritalardır.

1. Topoğrafya Haritaları

İzohips (eş yükselti) eğrisi yöntemi ile yapılır. Araziyi ölçekleri oranında ayrıntıları ile gösterirler. Ölçekleri 1 / 20.000 ile 1 / 500.000 arasında değişir. 1 / 20.000'den büyük ölçekli olanlar kadastro işlerinde ve askeri amaçlarla kullanılır. Bu haritalardan ölçek, uzunluk alan ve eğim hesaplamada yararlanılır.

2. Fiziki Haritalar

Fiziki haritalar, yeryüzünün kabartı ve çukurluklarını gösteren orta ya da büyük ölçekli haritalardır.
 
Fiziki haritalar hazırlanırken eş yükselti ve eş derinlik eğrileri geniş aralıklarla geçirilir. Bu aralıklar çeşitli renklerle boyanır. Yükseltiler genellikle yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonları ile, derinlikler ise açıktan koyuya mavi rengin tonları ile gösterilir.

3. Siyasi ve İdari Haritalar

Yeryüzünde veya bir kıtada bulunan ülkeleri, bir ülkenin idari bölünüşünü, yerleşim merkezlerini gösteren haritalardır. Bu haritalardan uzunluk ve alan bulmada yararlanılır. Ancak yer şekilleri hakkında bilgi edinilemez.

4. Duvar ve Atlas Haritaları

Eğitim ve öğretim amacına yönelik haritalardır. Ölçekleri 1 / 1.100.000'dan daha küçüktür. Dünya'nın tümünü, kıtaları veya ülkeleri gösterirler.

B. Özel Haritalar

Belirli bir konu için hazırlanmış haritalardır. Bu haritalardan bazıları şunlardır:

1. Araziden Yararlanma Haritaları

Bir bölgede arazinin nasıl kullanıldığını gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla ekili-dikili alanların, çayır ve mera alanlarının, orman alanlarının, bölünüşü ile kayalık, bataklık gibi kullanılmayan alanlar hakkında bilgi edinilir. Tarımın türü ve tarım ürünleri de bu haritalarda gösterilir.

2. Ekonomi Haritaları

Dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün ekonomik özelliklerini gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla endüstri kuruluşlarının türü, sayısı, dağılışı, çalışanların sayısı hakkında bilgi edinilir.

3. Hidrografya Haritaları

Bir bölgenin su potansiyeli (akarsular, göller, yeraltı suları, kaynaklar) hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla akarsuların drenaj tipi, akım miktarı, kanallar, göl sularının özellikleri, yeraltı sularının türü, kaynakların türü sayısı ve verimlilik derecesi hakkında bilgi edinilir.

4. İzoterm Haritaları

Bir bölgede, eş sıcaklıktaki noktaları birleştiren eğriye izoterm denir.
İzotermler yardımıyla çizilen izoterm haritalarından, bir bölgedeki sıcaklık dağılışı hakkında bilgi edinilir.
 
Sıcaklık dağılışını daha iyi gösterebilmek için, bu haritalar sıcaklık basamaklarına uygun olarak renklendirilir. Sıcak yerler için kırmızının tonları soğuk yerler için mavinin tonları kullanılır.

5. Jeomorfoloji Haritaları

Bir bölgedeki şekillenme süreci yani iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri hakkında bilgi veren haritalardır.
 
Bu haritalarda faylar, yamaçlar, vadi türleri, birikinti konileri, sekiler, ovalar ve daha bir çok yer şekli taranarak gösterilir. Yer şekillerinin kolay ayırt edilmesi amacıyla bu haritalar renklendirilir.

6. Nüfus Haritaları

Dünya'nın bütününde ya da bir bölümündeki nüfusun dağılışı ve özellikleri hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalarda nüfus dağılışı noktalama ile gösterilir. Nüfus yoğunluğu haritaları ise renklendirilir.

7. Toprak Haritaları

Bir bölgenin toprak özellikleri ve dağılışları hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalardan, yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesi, buna bağlı olarak topraklardan daha iyi verim alınabilmesi gibi bir çok konuda yararlanılır.Harita Çeşitleri Resimleri

 • 10
  Harita Çeşitleri Kavram Haritası 3 yıl önce

  Harita Çeşitleri Kavram Haritası

 • 5
  Turizm haritası örneği 3 yıl önce

  Turizm haritası örneği

 • 5
  Tematik harita örneği 3 yıl önce

  Tematik harita örneği

 • 4
  Deniz Haritası Örneği 3 yıl önce

  Deniz Haritası Örneği

 • 2
  Kadastro Haritası Örneği 3 yıl önce

  Kadastro Haritası Örneği

 • 2
  Kent Haritası Örneği 3 yıl önce

  Kent Haritası Örneği

 • 2
  Ulaşım haritası örneği 3 yıl önce

  Ulaşım haritası örneği

Harita Çeşitleri Sunumları

 • 5
  Önizleme: 3 yıl önce

  Harita çeşitleri sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  HARİTA ÇEŞİTLERİ

  2. Sayfa
  A-Konularına Göre Haritalar

  3. Sayfa
  Fiziki haritalar Yer şekillerini gösteren haritalardır.  Bu haritalardan yaralanarak; profil çıkarılabilir, konum belirlenir, alan-uzunluk hesaplanabilir, yerel saat farkı bulunabilir, yön tayini yapılabilir, yükseltiler tespit edilebilir. 

  4. Sayfa
  Siyasi (idari) haritalar Sınırlarıgösterenharitalardır

  5. Sayfa
  Beşeri ve Ekonomik haritalar Nüfusun dağılışı, ırk, dil, dinlere göre dağılışı, tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi ,madencilik gibi özellikleri gösteren haritalardır.

  6. Sayfa
  Özel Haritalar Konunun uzmanlarınca çizilen haritalardır. İklim (izoterm, izobar gibi) , turizm, deprem,toprak, karayolları ve bitki örtüsü haritaları özel haritalara örnektir.

  7. Sayfa
  B- Ölçeklerine Göre Haritalar

  8. Sayfa
  Büyük ölçekli haritalar Planlar: Ölçeği 1/20.000 ‘den daha büyük  olan haritalardır. En ayrıntılı haritalardır. Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20.000-1/200.000 arasında olan  haritalardır.Yer şekillerini en ayrıntılı gösteren haritalardır.

  9. Sayfa
  Orta Ölçekli Haritalar Ölçeği , 1/200.000-1/500.000 arasındaki haritalardır.

  10. Sayfa
  Küçük Ölçekli Haritalar Ölçeği 1/500.000 ‘den daha küçük ölçekli haritalardır.

  11. Sayfa


 • 4
  Önizleme: 3 yıl önce

  Harita Çeşitleri (Pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  HARİTA BİLGİSİHARİTA ÇEŞİTLERİKULLANIM AMAÇLARINA GÖRE HARİTALAR1)SİYASİ(İDARİ) HARİTALAR2)FİZİKİ HARİTALAR3)BEŞERİ VE EKONOMİK HARİTALARB. ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALAR1)BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR2)ORTA ÖLÇEKLİ HARİTALAR3)KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALAR

  2. Sayfa
  HARİTA BİLGİSİKULLANIM AMAÇLARINA GÖRE HARİTALAR1. İdari ve Siyasi HaritalarÜlkelerin başka ülkelerle olan sınırlarının gösterildiği haritalara siyasi haritalar adı verilirken, ülkelerin kendi içerisindeki illeri, eyaletleri, bölgeleri gösteren haritalara idari haritalar denilmektedir.

  3. Sayfa
  HARİTA BİLGİSİ2. Beşeri ve Ekonomik HaritalarNüfus, göç, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, vb. dağılışını gösteren haritalardır.

  4. Sayfa
  HARİTA BİLGİSİ3. Fiziki HaritalarYeryüzü şekillerinin fiziki yapısını, dağılış ve yükseltilerini gösteren haritalardır

  5. Sayfa
  HARİTA BİLGİSİB. ÖLÇEKLERİNE GÖRE HARİTALARBüyük Ölçekli HaritalarPlânlar: Ölçeği 1/20.000'e kadar olan haritalardır. Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir.b. Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir.

  6. Sayfa
  HARİTA BİLGİSİBüyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:– Paydası küçüktür.– Dar alanları gösterir.– Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.– Küçültme oranı azdır.– Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar.– İzohipsler arası yükselti farkı azdır.– Bozulma oranı azdır.

  7. Sayfa
  HARİTA BİLGİSİ2. Orta Ölçekli HaritalarÖlçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır.3. Küçük Ölçekli HaritalarÖlçeği 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır. Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir.

  8. Sayfa
  HARİTA BİLGİSİKüçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:– Paydası büyüktür.– Geniş alanları gösterir.– Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.– oranı fazladır.– Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar.Küçültme – İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.– Bozulma oranı fazladır.

  9. Sayfa
  HARİTA BİLGİSİBüyük ölçekli haritalarKüçük ölçekli haritalarÖlçek paydası küçükBüyükGösterilen alan darGenişAyrıntı fazlaAzBozulma  azFazlaHarita alanı geniş (aynı bölge için)Darİzohipsler arası yükselti farkı az (10-20 m gibi)İzohipsler arası yükselti farkı fazla (100-200 m gibi)

  10. Sayfa
  HARİTA BİLGİSİ

  11. Sayfa
  1/10.000.000  Dünya1/5.000.000  Asya1/1.000.000  Türkiye1/500.000  Mersin1/50.000  Çamlıyayla1/5.000  Küçükkale sokak1/500  Kasım Ekenler LisesiÖRNEK:

Harita Çeşitleri Videoları

 • 5
  3 yıl önce

  Harita Bilgisi Video Konu Anlatımı (Tonguç Akademi)

Harita Çeşitleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Harita Çeşitleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..