Anasayfa
En Çok Okunanlar
En Yeniler
Üye GirişiKadastro Haritası Örneği
Harita ÇeşitleriHarita ÇeşitleriHarita ÇeşitleriHarita ÇeşitleriHarita ÇeşitleriHarita Çeşitleri
Ekleyen : admin Okunma Sayısı : 2853
Ekl. Tar: 21-04-2014 Gün. Tar: 21-04-2014

Bu Yazıda Neler Var

 • HARİTA TÜRLERİ
 • A. Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar
 • 1. İdari ve Siyasi Haritalar
 • 2. Beşeri ve Ekonomik Haritalar
 • 3. Fiziki Haritalar
 • 4. Özel Haritalar
 • B. Ölçeklerine Göre Haritalar
 • 1. Büyük Ölçekli Haritalar
 • 2. Orta Ölçekli Haritalar
 • 3. Küçük Ölçekli Haritalar
 • C. Konularına Göre Harita Çeşitleri
 • A. Genel Haritalar
 • 1. Topoğrafya Haritaları
 • 2. Fiziki Haritalar
 • 3. Siyasi ve İdari Haritalar
 • 4. Duvar ve Atlas Haritaları
 • B. Özel Haritalar
 • 1. Araziden Yararlanma Haritaları
 • 2. Ekonomi Haritaları
 • 3. Hidrografya Haritaları
 • 4. İzoterm Haritaları
 • 5. Jeomorfoloji Haritaları
 • 6. Nüfus Haritaları
 • 7. Toprak Haritaları
 • İlgili Yazılar

  01 | Harita Çeşitleri
  02 | Fiziki Harita
  03 | Özel Haritalar
  04 | Özel Haritalar
  05 | Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar
  06 | Konularına Göre Haritalar
  07 | Haritalar Kaça Ayrilir
  08 | Küçük Ölçekli Haritalar
  09 | Büyük Ölçekli Haritalar
  10 | Ölçeklerine Göre Haritalar
  11 | Planla Harita Arasındaki Farklar
  12 | İzoterm Haritalarının Özellikleri
  13 | Orta Ölçekli Haritalar
  14 | Genel Haritalar
  15 | Genel Haritalar


  HARİTA TÜRLERİ

  A. Kullanım Amaçlarına Göre Haritalar

  1. İdari ve Siyasi Haritalar

  Ülkelerin başka ülkelerle olan sınırlarının gösterildiği haritalara siyasi haritalar adı verilirken, ülkelerin kendi içerisindeki illeri, eyaletleri, bölgeleri gösteren haritalara idari harita denir.

  2. Beşeri ve Ekonomik Haritalar

  Nüfus, göç, yerleşme, tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, vb. dağılışını gösteren haritalardır.

  3. Fiziki Haritalar

  Yeryüzü şekillerinin fiziki yapısını, dağılış ve yükseltilerini gösteren haritalardır.

  4. Özel Haritalar

  Belirli bir konu için özel olarak hazırlanan haritalardır. (Jeomorfoloji, meteoroloji, toprak haritaları gibi.)

  B. Ölçeklerine Göre Haritalar

  1. Büyük Ölçekli Haritalar

  a. Planlar: Ölçeği 1/20.000'e kadar olan haritalardır. Şehir imar plânları, kadastro haritaları bu türdendir.
  b. Topoğrafya Haritaları: Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalardır. Ulaşım haritaları ile topoğrafik, jeolojik, morfolojik haritalar bu türdendir.
   
  Büyük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:
   – Paydası küçüktür.
   – Dar alanları gösterir.
   – Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.
   – Küçültme oranı azdır.
   – Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritalara göre düzlemde daha fazla yer kaplarlar.
   – İzohipsler arası yükselti farkı azdır.
   – Bozulma oranı azdır.

  2. Orta Ölçekli Haritalar

  Ölçeği 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır.

  3. Küçük Ölçekli Haritalar

  Ölçeği 1/500.000 den daha küçük olan haritalardır. Bu haritalar Dünya’nın, kıtaların, ülkelerin tamamını veya bir bölümünü gösterir.
   
  Küçük ölçekli haritaların genel özellikleri şunlardır:
   – Paydası büyüktür.
   – Geniş alanları gösterir.
   – Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
   – oranı fazladır.
   – Aynı alanı gösteren büyük ölçekli haritalara göre düzlem üzerinde daha az yer kaplarlar.Küçültme
   – İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.
   – Bozulma oranı fazladır.
   
  PROJEKSİYON VE İZDÜŞÜM YÖNTEMLERİ
  Harita çizimindeki zorluklar dikkate alınarak bazı metodlar geliştirilmiştir. Buna projeksiyon (izdüşüm) yöntemleri adı verilir.
   
  Projeksiyonlar, izdüşüm (Yükseltinin sıfır m. kabul edilmesi) esasına göre çizildiğinden, yükseltinin fazla olduğu yerlerde ve ülkelerde izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki fark artar.
   
  Türkiye’de, izdüşüm alan ile gerçek alan arasındaki farkın en fazla olduğu bölgeler Doğu Anadolu ve Karadeniz, en az olduğu bölgeler ise Marmara ve Güneydoğu Anadolu’dur.
   
  Başlıca projeksiyon yöntemleri şunlardır:
  Silindir Projeksiyon: Ekvator ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.
  Konik Projeksiyon: Kutuplar ve çevresindeki bölgelerin çiziminde kullanılır.
  Düzlem (Ufki) Projeksiyon: Bu projeksiyonla elde edilen haritalarda biçim ve alan bozulmaları çok fazladır. Bu haritalar daha çok denizcilik ve havacılıkta kullanılır.

  C. Konularına Göre Harita Çeşitleri

  Konularına göre haritalar, kullanım amaçlarına göre genel haritalar ve özel haritalar olarak ikiye ayrılır.

  A. Genel Haritalar

  Toplumun geniş kesimi tarafından kullanılabilen haritalardır.

  1. Topoğrafya Haritaları

  İzohips (eş yükselti) eğrisi yöntemi ile yapılır. Araziyi ölçekleri oranında ayrıntıları ile gösterirler. Ölçekleri 1 / 20.000 ile 1 / 500.000 arasında değişir. 1 / 20.000'den büyük ölçekli olanlar kadastro işlerinde ve askeri amaçlarla kullanılır. Bu haritalardan ölçek, uzunluk alan ve eğim hesaplamada yararlanılır.

  2. Fiziki Haritalar

  Fiziki haritalar, yeryüzünün kabartı ve çukurluklarını gösteren orta ya da büyük ölçekli haritalardır.
   
  Fiziki haritalar hazırlanırken eş yükselti ve eş derinlik eğrileri geniş aralıklarla geçirilir. Bu aralıklar çeşitli renklerle boyanır. Yükseltiler genellikle yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonları ile, derinlikler ise açıktan koyuya mavi rengin tonları ile gösterilir.

  3. Siyasi ve İdari Haritalar

  Yeryüzünde veya bir kıtada bulunan ülkeleri, bir ülkenin idari bölünüşünü, yerleşim merkezlerini gösteren haritalardır. Bu haritalardan uzunluk ve alan bulmada yararlanılır. Ancak yer şekilleri hakkında bilgi edinilemez.

  4. Duvar ve Atlas Haritaları

  Eğitim ve öğretim amacına yönelik haritalardır. Ölçekleri 1 / 1.100.000'dan daha küçüktür. Dünya'nın tümünü, kıtaları veya ülkeleri gösterirler.

  B. Özel Haritalar

  Belirli bir konu için hazırlanmış haritalardır. Bu haritalardan bazıları şunlardır:

  1. Araziden Yararlanma Haritaları

  Bir bölgede arazinin nasıl kullanıldığını gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla ekili-dikili alanların, çayır ve mera alanlarının, orman alanlarının, bölünüşü ile kayalık, bataklık gibi kullanılmayan alanlar hakkında bilgi edinilir. Tarımın türü ve tarım ürünleri de bu haritalarda gösterilir.

  2. Ekonomi Haritaları

  Dünya'nın bütününün ya da bir bölümünün ekonomik özelliklerini gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla endüstri kuruluşlarının türü, sayısı, dağılışı, çalışanların sayısı hakkında bilgi edinilir.

  3. Hidrografya Haritaları

  Bir bölgenin su potansiyeli (akarsular, göller, yeraltı suları, kaynaklar) hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla akarsuların drenaj tipi, akım miktarı, kanallar, göl sularının özellikleri, yeraltı sularının türü, kaynakların türü sayısı ve verimlilik derecesi hakkında bilgi edinilir.

  4. İzoterm Haritaları

  Bir bölgede, eş sıcaklıktaki noktaları birleştiren eğriye izoterm denir.
  İzotermler yardımıyla çizilen izoterm haritalarından, bir bölgedeki sıcaklık dağılışı hakkında bilgi edinilir.
   
  Sıcaklık dağılışını daha iyi gösterebilmek için, bu haritalar sıcaklık basamaklarına uygun olarak renklendirilir. Sıcak yerler için kırmızının tonları soğuk yerler için mavinin tonları kullanılır.

  5. Jeomorfoloji Haritaları

  Bir bölgedeki şekillenme süreci yani iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri hakkında bilgi veren haritalardır.
   
  Bu haritalarda faylar, yamaçlar, vadi türleri, birikinti konileri, sekiler, ovalar ve daha bir çok yer şekli taranarak gösterilir. Yer şekillerinin kolay ayırt edilmesi amacıyla bu haritalar renklendirilir.

  6. Nüfus Haritaları

  Dünya'nın bütününde ya da bir bölümündeki nüfusun dağılışı ve özellikleri hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalarda nüfus dağılışı noktalama ile gösterilir. Nüfus yoğunluğu haritaları ise renklendirilir.

  7. Toprak Haritaları

  Bir bölgenin toprak özellikleri ve dağılışları hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalardan, yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesi, buna bağlı olarak topraklardan daha iyi verim alınabilmesi gibi bir çok konuda yararlanılır.

  Benzer Yazilar

  
  02 | Harita

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr

  En Çok Okunanlar

  04 | Sıfat Sıfat
  09 | Panel Panel
  10 | Zamir Zamir
  
  ..:: Online Uyeler ::..
   Nedir.Org Bi soru sor